Vesikalık ve Pasaport Fotoğrafları

Resmi evraklar için gerekli fotoğraflar resmi şartnamelere uymak zorundadır. KODAK EXPRESS Digital Solutions katılımcı mağazalarda vesikalık ve pasaport fotoğraflarınız boyut ve arka plan gereksinimlerini yerine getirecek biçimde basılabilir. Bu hizmetlere yurtdışında ihtiyaç duyarsanız, birçok mağaza farklı ülkelerin düzenlemelerine bağlı olarak geçici belge fotoğrafları sunmaktadır.