อุปกรณ์จัดเก็บภาพถ่าย

Kodak ทำให้การพิมพ์ การแบ่งปัน และการจัดเก็บภาพเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเพิ่มจำนวนภาพที่กล้องถ่ายรูปของคุณสามารถถ่ายได้ด้วยการ์ดหน่วยความจำคุณภาพสูงของ KODAK คุณสามารถจัดเก็บ พกพา และถ่ายโอนไฟล์ได้ทุกที่โดยใช้ผลิตภัณฑ์แฟลชไดรฟ์ USB ที่พกพาสะดวก CD และ DVD ของ KODAK ที่มีการป้องกันข้อมูลขั้นสูงจะช่วยเก็บรักษาภาพถ่ายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่บริการภาพถ่ายดิจิตอลของ KODAK EXPRESS ให้บริการ โปรดไปที่ Kodak.com ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีในบางประเทศ/ร้าน
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่บริการภาพถ่ายดิจิตอลของ KODAK EXPRESS ให้บริการ โปรดไปที่ Kodak.com ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีในบางประเทศ/ร้าน