กล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มและ กล้องถ่ายรูปแบบใช้ครั้งเดียว

หากภาพที่คุณถ่ายล่าสุดมีปัญหาเรื่องตาแดงและสีผิวที่ผิดเพี้ยนเป็นสีเขียว แสดงว่าได้เวลาเปลี่ยนมาใช้ KODAK แล้ว เรามีฟิล์มที่ยอดเยี่ยมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีอยู่เสมอ และหากคุณอยู่ในงานเลี้ยงสำคัญ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ลองแจกกล้องถ่ายรูปแบบใช้ครั้งเดียวให้ผู้ที่มาร่วมงาน เนื่องจากเป็นกล้องที่เหมาะกับทุกโอกาสและใช้งานได้อย่างสะดวกเมื่อคุณลืมพกกล้องถ่ายรูปของคุณเองไปด้วย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่บริการภาพถ่ายดิจิตอลของ KODAK EXPRESS ให้บริการ โปรดไปที่ Kodak.com ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีในบางประเทศ/ร้าน
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่บริการภาพถ่ายดิจิตอลของ KODAK EXPRESS ให้บริการ โปรดไปที่ Kodak.com ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจมีในบางประเทศ/ร้าน