การบริการของร้าน KODAK EXPRESS

KODAK EXPRESS
เรานำเสนอคุณค่า
ที่ไม่เหมือนใคร

‘การบริการ’ ของ Kodak Express มีข้อดีที่แตกต่างจากร้านอัดภาพส่วนมาก และข้อดีเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำให้ลูกค้าจดจำ และเลือกใช้บริการของ Kodak Express เมื่อต้องการพิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมด

แบรนด์ของ Kodak
ชื่อเสียงของ Kodak ด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ ไม่เคยเป็นสองรองใคร จำนวนผู้ที่เดินจับจ่ายซื้อของตามถนนย่านธุรกิจ และที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศขยายตัวมากขึ้น พวกเขาจะมองหาชื่อที่ให้การรับประกันได้ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการในการพิมพ์ได้

ความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงาน
ผู้จำหน่ายในร้านอื่นส่วนมากมักจะไม่ค่อยมีเวลาหรือความรู้ ที่จะให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำแก่ลูกค้าที่กำลังพิจารณาถึงตัวเลือกการพิมพ์ สำหรับสมาชิกของ Kodak Express พนักงานของคุณจะได้รับการฝึกอบรมด้านการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเอง และเป็นการสร้างความภักดีต่อแบรนด์อีกด้วย

การบริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกรายละเอียด
ในฐานะผู้ชำนาญงานภาพถ่าย Kodak Express สามารถนำเสนอบริการที่มากกว่าการพิมพ์มาตรฐานที่ร้านอัดภาพทั่วไปมี ด้วยตัวเลือกการเพิ่มมูลค่าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จะทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น และสร้างความต้องการในการเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกำไรมากขึ้นด้วย

ข้อเสนอการส่งเสริมการขายที่มิอาจปฏิเสธได้
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายที่ร้าน Kodak Express และรูปแบบที่แตกต่างของตัวเลือกการพิมพ์ที่มีอยู่ ทำให้คุณสามารถเสนอรายการส่งเสริมการขายให้กับผู้ใช้ได้ทุกชนิด ซึ่งเป็นการมอบข้อเสนอตรงจุดที่มีขอบเขตกว้างกว่า เมื่อรวมกับภาพกราฟิกที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่สวยงาม… จึงช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเดินเข้าร้านของคุณเพิ่มมากขึ้น
View E-Book        ดาวน์โหลด PDF