รูปติดบัตรและ หนังสือเดินทาง

รูปที่นำไปติดเอกสารทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ที่ร้านที่ร่วมธุรกิจบริการภาพถ่ายดิจิตอล KODAK EXPRESS รูปติดบัตรและรูปหนังสือเดินทางของคุณจะพิมพ์ได้ตรงตามข้อกำหนดด้านขนาดและพื้นหลัง และหากคุณต้องการใช้บริการเหล่านี้ในต่างแดน ร้านต่างๆ ก็มีบริการรูปติดเอกสารซึ่งเปลี่ยนไปตามข้อกำหนดของประเทศเหล่านั้น