ID-foto och passfoton

Alla foton för identitetshandlingar måste uppfylla strikta krav för att godkännas. Hos butiker som ingår i KODAK EXPRESS Digital Solutions kan dina ID-foton och passfoton skrivas ut så att de exakt uppfyller kraven på storlek och bakgrund. Och om du behöver de här tjänsterna när du befinner dig utomlands så erbjuder många butiker ersättningsfoton som uppfyller ett flertal olika länders krav.