Fotografika
Krzywoustego 54
Szczecin 70-315 zachodniopomorskie
Telephone 0-91 484 56 71
Link to External Website :  www.fotografika.pl

Oferowane usługi
  • Odbitki w 1 godzinę
  • Analogowe/jednorazowe aparaty fotograficzne
  • Zdjęcia legitymacyjne/paszportowe
  • Ramki, albumy i oprawki