Zdjęcia dowodowe i paszportowe

Wszystkie zdjęcia do dokumentów muszą dokładnie spełniać wymagania określonych przepisów prawa. Punkty KODAK EXPRESS Digital Solutions oferują możliwość wykonywania zdjęć dowodowych i paszportowych zgodnie z wymaganiami odnośnie rozmiaru i tła. A jeśli usługi takie potrzebne będą zagranicą, wiele punktów oferuje wymianę zdjęć do dokumentów na zgodne z przepisami danego kraju.