Φωτογραφίες ταυτότητας & διαβατηρίου

Όλες οι φωτογραφίες εγγράφων απαιτούν αυστηρή συμμόρφωση με τις κρατικές προδιαγραφές. Στα καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα KODAK EXPRESS Digital Solutions, οι φωτογραφίες της ταυτότητας και του διαβατηρίου σας μπορούν να εκτυπωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαστάσεων και φόντου. Επίσης, σε περίπτωση που χρειαστείτε αυτές τις υπηρεσίες στο εξωτερικό, πολλά καταστήματα παρέχουν φωτογραφίες εγγράφων αντικατάστασης, ακολουθώντας τους κανονισμούς διαφόρων ξένων χωρών.